Seriozitate, promptitudine, profesionalism, experienţa sunt doar cateva dintre caracteristicile care ne încadrează în categoria celor mai bune firme de plasare forțe de muncă în occident din România.

0768456890
muncescineuropa@gmail.com
plasarefortedemunca.com
Facebook: facebook

Termeni si condiții

www.plasarefortedemunca.com (denumit în continuare Occident) este creat și administrat de Occident Eures SRL. Email de contact: muncescineuropa@gmail.com. Dacă folosiți serviciile sau informațiile oferite de Occident , acest fapt va fi echivalent cu acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor de mai jos.


Orice activitate de utilizare a serviciilor, precedată de bifarea căsuței “Am citit și sunt de acord cu condițiile de utilizare ale site-ului”, este presupusă a fi echivalentă cu consimțământul dumneavoastră expres că acceptați și veți respecta, în integralitate, prezentul acord și orice document adițional la care acesta face referire.


Acești termeni si condiții se pot modifica din timp în timp. Vă rugăm să verificați periodic această rubrică pentru a fi la zi cu toate modificările termenilor și condițiilor Occident.


1. Protecția proprietății intelectuale


Orice material având legătură cu Occident trimis de dvs. prin email sau furnizat dvs. în orice altă modalitate aparțin Occident și colaboratorilor săi - acolo unde acest lucru este specificat expres ori nu este specificat un alt autor – (drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele fără a deține o permisiune scrisă din partea Occident sau a colaboratorilor săi, care dețin un drept de proprietate intelectuală asupra secțiunii respective de conținut a Occident. De asemenea, este interzisă reproducerea, în orice fel, integral sau parțial, a informațiilor cuprinse în CV-urile candidaților, în anunțurile de recrutare ale Companiilor, fără acordul scris și prealabil din partea Occident.


Prin introducerea datelor specificate în formularele de înscriere, CV-uri, sunteți absolut de acord ca Occident să le folosească, să le posteze pe alte website-uri colaboratoare cu Occident sau să transmită la terțe persoane fizice sau juridice în scopul obținerii locului de muncă sau altele.


2. Utilizarea conținutului Occident


Puteți copia și printa conținutul Occident doar pentru folosința dumneavoastră și a companiei dumneavoastră, potrivit scopului pentru care v-ați înscris pe platforma noastră. Conținutul Occident nu poate fi reprodus, modificat și exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acțiunile de tipul celor descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Occident:


 a. reproducerea sau stocarea Conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt site, server sau orice alt mijloc de stocare a informației.


 b. modificarea, publicarea, transmiterea precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră.


Orice utilizare a Conținutului Eurojobs în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document este interzisă. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri.


3. Confidențialitate


Informația pe care o furnizați despre dumneavoastră către Occident va fi folosită doar în concordanță cu termeni Politica de Confidențialiate al Occident.


4. Înregistrare și responsabilități


Pentru a folosi serviciile oferite de site-ul Occident, vă obligați să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră așa cum este cerut de formularul de înregistrare al site-ului.

Dacă veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Occident are dreptul să suspende sau să blocheze contul dumneavoastră și să refuze toate incercările curente sau viitoare de folosire a site-ului.


De asemenea, Occident nu are obligația de a verifica în avans materialul publicat de către utilizatori. De aceea, Occident nu răspunde în niciun mod cu privire la informațiile și datele postate, difuzate sau transmise de către utilizatorii săi.


Utilizator Candidat


Occident este un site de recrutare online care vă acordă posibilitatea de înregistrare a prioprului Cv în baza noastră de date:


Occident nu își asumă responsabilitatea asupra utilizării CV-urilor de terțe părți care le-au accesat pe acestea cât timp sunt în baza noastră de date.


Dacă postați datele altei persoane e necesar ca persoana respectivă să vă fi dat în prealabil acordul pentru acest act.


5. Protecție utilizator


Accesul dumneavoastră la anumite servicii și informații din cadrul Occident este protejat. Vă sfătuim de asemenea să închideți fereastra browserului în care ați lucrat la sfârșitul navigării dumneavoastră în Occdent.


Aceste sfaturi sunt destinate să înlăture accesul persoanelor neautorizate la informațiile dumneavoastră personale atunci când lucrați într-o rețea de computere aflată într-un loc public(în cafenele de internet, spre exemplu).


Ve-ți fi răspunzători de utilizarea înregistrării dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără voia dumneavoastră. Sunteți de acord să sesizați Occident în legătură cu orice utilizare neautorizată a datelor și a înregistrării dumneavoastră. Compania nu va fi răspunzătoare pentru nici o pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către dumneavoastră.


Din păcate, nicio transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația personală, Occident nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi, către și de la serviciile noastre online sau produsele noastre. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriu dumneavoastră risc. Fiecare înregistrare se face pentru un singur utilizator.


6. Suspendarea accesului


Occident poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul dumneavoastră la Conținutul Occident sau la o parte a acestui conținut.


7. Modificări aduse Occident


Occident își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale Conținutului său. De asemenea, Occident își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.


8. Lipsa garanției și declinării de răspundere


Occident nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului sau a caracterului corect, complet și actual al informațiilor prezentate în CV-urile candidaților Occident, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub protecția sa. Occident nu își asuma răspunderea, în nici o situație, pentru nici o daună pricinuită direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de Occident , chiar dacă Occident vă atenționase anterior că folosirea acestor informații fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.


Occident nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de Occident. De asemenea, Occident nu garantează faptul că sistemele informatice sau programele folosite de Occident pentru afișarea sau transmiterea informației pe Occident sau în orice altă formă nu conțin viruși ori alte secvențe distructive de cod sau alte proprietăți.


Sunteți de acord să exonerați de răspundere Occident pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acoperiți cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a incălcării de către dumneavoastră a clauzelor prezentului contract.


9. Produse descărcate și/sau cumpărate de pe Occident


Occident oferă posibilitatea utilizatorilor de a cumpăra diverse materiale utile în privința legislației, culturii, obiceiurilor, numere de urgență și alte informații despre anumite țări din Europa. Aceste ghiduri sunt importante și utile clienților care doresc să trăiască sau să muncească în străinătate. Ghidurile conțin link-uri pe care utilizatorul le poate accesa după cumpărarea documentului susmenționat. Occident nu răspunde de conținutul acestor materiale.


10. Forța majoră


Occident, afiliații sau și în general, furnizorii de informație către Occident nu pot fi făcuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în conținutul furnizat de publicațiile noastre, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința Occident. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare al echipamentului tehnic de la Occident, lipsa funcționarii conexiunii la internet sau telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Occident, erorile de operare, grevă, etc.


11. Diverse


Schimbarea termenilor prezentului acord.


Occident este îndreptățit, fără notificare și fără îndeplinirea unor alte formalități, să schimbe termenii prezentului acord. Vă recomandăm să recitiți acest document cu periodicitate, astfel încât să fiți la curent cu toate modificările aduse acestuia. Accesul în Occident și folosirea serviciilor noastre implică faptul că v-ați dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.


Publicitatea și conținutul furnizat de alte părți


Părți ale conținutului inclus în Occident pot să fie furnizate de terțe persoane. De asemenea, în interiorul conținutului Occident pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Occident nu este responsabil în nici o măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, Occident nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din interiorul său.


Notificări


Orice notificare către Occident trebuie trimisă în scris, prin e-mail la adresa menționată în prezentul document.


12. Legea aplicabilă și jurisdicție


Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor românești.
Copyright © 2018 S.C. OCCIDENT EURES S.R.L | Plasare forțe de muncă in occident